Olika sätt att lära sig spela piano

piano närbildDet ska här pratas lite om vilka olika sätt som finns att lära sig spela piano och vad som är mest effektivt. Ett populärt inlärningssätt är att titta på videolektioner – det finns idag många DVD-filmer att köpa. Dessa brukas inte sällan ha slogans som ”lär dig spela på 2 timmar” eller ”den kompletta guiden”. Det går att snappa upp en del om diverse ting i dessa filmer, men i många fall bör lektioner av detta slag ses som i första hand ett komplement.

Den största fördelen med instruktionsfilmer är kanske det sekundära i form av den inspiration som infinner sig när man tittar på någon annan som spelar och som är på en högre nivå än en själv.

De enda ”riktiga” sätten som i längden leder till rejäl och kontinuerlig utveckling är enligt de flesta att antingen ha hjälp en pianolärare (se Pianolektioner och kurser) eller att sitta vid pianot och spela själv. Det senare tar oftast längre tid eftersom du inte alltid uppmärksammas direkt på dina fel, men är du tillräckligt motiverad kan du komma långt på egen hand.

Sedan spelar det också stor roll vad du spelar. Att bara improvisera i samma mönster eller att spela genom samma notblad gång på gång kommer inte innebära tillräckligt mycket stimulans och utveckling.

Du bör spela låtar du gillar och improvisera, men även använda dig av övningar - en del övningstsycken som är avsedda för att förbättra tekniken kallas etyder (études på franska), dessa har även ofta visst musikaliskt egenvärde.

Visst kan övningar vara ganska tråkiga, men en förutsättning för att bli riktigt bra på piano kan vara att se pianot som ett medel snarare än som ett mål. Tanken med detta är att du inte ska lära dig instrumentet bara för att så snart som möjligt kunna spela din favoritlåt utan att spelandet i sig är något som du känner välbehag av. I så fall kommer du med tiden även uppskatta att spela skalor och dylika övningar vid sidan av det andra.

Slutsatsen blir att det inte behöver vara fel att använda sig av videolektioner - särskilt för nybörjare kan detta vara av värde, men samtidigt är det viktigt att inse att det krävs väldigt mycket upprepning för att bli bra på piano. Därför är det egentligen mindre viktigt om du lånar en bok på biblioteket eller köper en DVD – det viktigaste är att du fortsätter öva och hela tiden utvidgar ditt övningsmaterial.

Första stegen för dig som precis börjat

Ifall du precis börjat spela eller är i färd med att börja kommer här några förslag på hur du kan gå tillväga.

1. Allra först kan du pröva att bara spela med höger hand och en not i taget. Strunta i ambitioner om att det ska låta bra utan se det som en upptäcktsfärd på klaviaturen där du gärna får observera hur tonernas ljudkaraktärer skiljer sig åt.

2. Lär dig några durackord och mollackord för tre fingrar. Försök sedan pröva enklare ackordföljder, till exempel C - F - G - C.

3. Lär dig känna igen några tonarter med hjälp av durskalor. Försök till exempel lära dig C, F och G. Eftersom låtar och melodier ofta spelas i en specifik tonart är det bra att bekanta sig med dessa tidigt. Det ger dig också en grund för att börja improvisera.

4. Kolla runt på bibliotek, musikbutiker eller e-butiker som Notlagret.se för att hitta undervisningsmaterial och nothäften. Du kan också hitta ytterligare fakta på Spelapiano.org, till exempel en genomgång om hur du läser noter och en samling enklare låtar.

5. När du lärt dig läsa noter och blivit lite varm i kläderna försök att titta så lite som möjligt på pianotangenterna och försök i stället hålla kvar blicken så mycket som möjligt på notbladet. Att göra detta är en förutsättning för att du i slutändan ska kunna spela svårare stycken efter noter. Vid sidan av notläsningen är det naturligtvis bra att öva upp ett gehör.

Suzukimetoden

En uppmärksammad inlärningsmetod är den så kallade Suzukimetoden (döpt efter Shinichi Suzuki). Här handlar det inte om en magisk formel utan snarare en pedagogisk metodik. En viktig del är att inlärningen inte ska ske genom mekanisk upprepning och ständig matning av ny teori utan i stället genom att eleven stimuleras på ett positivt sätt som gör att motivationen behålls.

  • Eleven ska helst börja spela tidigt som barn samt lyssna mycket på musik i ung ålder.
  • Notläsning är sekundärt, det är viktigare att få en känsla för hur musiken låter.
  • Mycket tid läggs på enskilda stycken och målet är att eleven ska lära sig flera stycken utantill.
  • I takt med att eleven utvecklas ska denne gå tillbaka till tidigare lärda stycken och förbättra framförandet av dessa.

Detta är några av huvudpunkterna, läs om Suzukimetoden i sin helhet.