Spela piano efter gehör

Gehör kallas förmågan att kunna uppfatta vilka toner ett musikstycke är uppbyggd av. Den som har väl utvecklat gehör kan spela en melodi utan att behöva titta på något notblad.

Genom att spela ett instrument kommer du med tiden att träna upp ditt gehör. Fast det går oftast långsamt om du inte verkligen ”lyssnar” när du spelar samt prövar din förmåga att lyssna dig till rätt ton genom att inte alltid titta på noterna.

Ett första steg kan vara att försöka lyssna sig till om nästa tangent som ska spelas på pianot är till vänster eller höger på klaviaturen. Som nästa steg ska du försöka lyssna dig till vilka intervaller som gäller, det vill säga hur långt avstånd det är åt vänster eller höger till rätt tangent. Desto längre avstånd mellan tangenter desto svårare blir det.

Som övningsmaterial kan du använda enkla melodier där du eventuellt spelar enbart en ton i taget. Med tiden vill du även lära dig att kunna spela harmonin, till exempel ackord, med hjälp av gehör. Ett tips är också bokserien Pianogehör 1, 2 och 3.

Att träna upp sitt gehör är tidskrävande och tålamod behövs. Att uppnå en förmåga att kunna spela en hel låt efter en enda lyssning, som en viss Mozart kunde ståta med, är det dock få som gör. Men desto mer du utvecklar ditt gehör, desto roligare kommer du ha vid pianot.

Som sades innan gör förmågan att "spela på gehör" att du inte är nödgad att använda notblad. Det är dock fel att se på spel efter gehör och spel med notbland som två motpoler. Ibland kan du ha nytta av bra gehör även då du spelar efter noter, detta särskilt vid tillfällen där du för en stund fäst blicken på tangenterna och förlorar tempo när du måste titta upp på noterna igen. Med hjälp av gehör kan du ofta känna på dig vilken nästa not borde vara att därför spela den direkt innan blicken hunnit upp till rätt plats på notbladet igen.