Musiktermer

Musiktermer för piano

A Tempo – Återgå till originaltempo.
Accelerando – Öka hastigheten gradvis.
Allegretto – Måttligt hastigt tempo.
Allegro – Hastigt tempo.
Andante – Långsamt tempo.
D.C. al Fine (Da Capo al Fine) – Återgå till början och spela till ”Fine”.
Fade out – Allt svagare tills helt tyst.
Flygel – Kallas ett piano med liggande strängar, brukar även kallas konsertpiano och på engelska grand piano.
Grace note – Prydnadsnot.
Intervall – Distans mellan toner.
Kadens – Följd av ackord som avslutar en sats.
Kontrapunkt – Avser då två självständiga stämmor spelas samtidigt.
Kromatisk skala – Omfattar alla tolv halvtonstegen inom en oktav.
Kvintcirkeln – Ett diagram i cirkelform som visar toners relation.
Legato – Melodin ska spelas jämnt och bundet. Motsats: staccato.
Moderato – Medium tempo.
Presto – Mycket snabbt tempo.
Oktav – Distansen mellan två toner med samma namn, t.ex. C till nästa C.
Ritardando – Tempot ska gradvis saktas ned.
Sostenuto – Tillbakahållet spel.
Staccato – Indikeras av en prick över eller under noten och betyder att toner ska spelas stötvis. Motsats: legato.
Synkopering – En ton som spelas mellan betonade taktslag.
Upprättstående piano – Egentligen detsamma som ett vanligt piano och alltså ingen flygel (up right piano på engelska).

Se även lista på förkortningar som anger dynamik.

Musiktermer allmänt

A capella – Sång utan instrumentellt ackompanjemang.
Alla breve – Halvtakt, till exempel taktarten 2/2.
Aria – Solosång med ackompanjemang.
Arpeggio – Ett ackord som spelas ton för ton.
Baryton – Mellan tenor och bas.
Opus – Betyder verk på latin. Brukar förkortas Op. och kan förekomma som i exemplet Beethoven Pathetique Sonata Op. 13.
Recitativ – En solosång i en opera där texten är central och bestämmer den musikaliska utformningen.
Sopran – Ljus kvinnoröst.
Syllabisk sång – En ton för varje stavelse.
Tenor –- Ljus mansröst.

Listorna ovan är tänkt att sammanfatta några av de vanligaste musiktermerna och framför allt då termer för piano. Se även musikhistoriska termer och begrepp.