Skalor på piano översikt

Skalor på piano i dur och moll är de första skalorna du bör lära dig. Inte minst är det viktigt att du är bekant med dessa skalor då du spelar efter noter. I början på notskriften brukar det nämligen angivs i vilken tonart stycket ska spelas i och dessa tonarter utgår från durskalorna.

Översikt över skalor till piano

Som du kommer se innehåller de rena mollskalorna exakt samma toner som durskalorna, enda skillnaden består i att skalan börjar från en annan ton. Man brukar tala om att dessa skalor är relativa till varandra. Skalan C dur är exempelvis relativ till A moll. Därutöver finns också harmonisk och melodisk mollskala.

Den pentatoniska skalan är en vanlig skala inom flera musikstilar och är därför viktig att känna till. Lägg märke till att den pentatoniska durskalan är likadan som den vanliga durskalan förutom att den "saknar" två toner. Ett liknande förhållande gäller med den rena mollskalan och "mollpentan". När du väl lärt dig den pentatoniska skalan kan du sedan ifall du önskar gå vidare till bluesskalan. Den enda skillnaden mellan denna och mollpentan är nämligen adderandet av ytterligare en ton, den så kallade "blå tonen".

Kyrkotonarterna som är en samling av modala skalor är ursprungligen av antik härstamning, men används numera ofta inom jazz. De är också användbara i samband med improvisation.