Durackord

Ett durackord består av grundtonen, en stor ters och en kvint. Intervallerna från grundtonen till tersen är fyra halva tonsteg och från ters till kvint tre halva tonsteg.

C
c ackord

C# / Db
c# ackord

D
d ackord

D# / Eb
d# ackord

E
e ackord

F
f ackord

F# / Gb
f# ackord

G
g ackord

G# / Ab
g# ackord

A
a ackord

A# / Bb
a# ackord

B
b ackord
Ackord för tre fingrar