Skalor på piano introduktion

Skalor är precis som med ackord en samling toner som hör ihop. Skillnaden mellan en skala och ett ackord är att en skala (i regel) består av fler toner och inte spelas samtidigt. En skala utgör en samling toner som har en musikalisk samhörighet och är därmed en utgångspunkt för såväl hopslagning till ackord som till underlag för melodisk improvisation.

Eftersom en skala således har en tydlig samhörighet låter alltid toner som ingår i denna bra när de spelas tillsammans. Detta innebär att kännedom om skalor underlättar för dig som vill improvisera. Det är också viktigt att känna till skalor när du spelar efter noter medan du direkt kan placera stycket i ett musikaliskt sammanhang.

Skalor benämns emellanåt i nedsättande ordalag. De sägs inkräkta på den fria kreativiteten och så vidare. Sanningen är att skalor bara är ramverk snarare än några strikta regler. (Som en fotnot till detta bör Atonal musik nämnas, vilket är en slags reaktion mot den tonala musiken.)

Vilka skalor du bör fokusera på om du ännu inte kan några har inget bestämt svar. Det beror förstås lite på vilka musikstilar du främst intresserar dig för. Fast rent allmänt är det viktigt att lära sig är de vanliga durskalorna eftersom dessa dyker upp frekvent. Därefter bör du studerar mollskalorna. Utöver dessa är de pentatoniska skalorna bra att känna till. De så kallade kyrkotonarterna är också nyttiga att ha kännedom om.

Skalor på piano översikt