Varia

Här är ytterligare ämnen av intresse för dig som spelar piano.

Spelteknik

Grundläggande spelteknik för dig som är nybörjare. Var du placerar händerna och hur du förflyttar fingrarna.

Pianomusik

Utvald musik från kända kompositörer och pianister.

Olika sätt att lära sig spela piano

En artikel som tar upp skillnader i metoder för inlärning.

Pianoimprovisation - 4 enkla sätt

Några tips för dig som vill lära dig improvisation vid pianot.

Att lära sig ett stycke utantill – 4 tips

Några tips som minskar svårigheterna att memorera hela pianostycken.

Spela piano efter gehör

Här förklaras gehör och hur du lär dig spela efter gehör.

Om pianopallar och sittställning

Fakta om olika pianopallar och korrekt sittställning.

Om pianots pedaler

Fakta de pedaler som finns på ett piano.

Pianolektioner och kurser

En kortare genomgång av pianolektioner och kursutbud.

DVD med pianolektioner

Några tips på DVD-material som kan köpas med pianolektioner för nybörjare.

Dur och moll

Vad dur och moll är förklaras.

Harmonilära och arrangering

Grunderna i harmonilära och arrangering.

Hur du spelar ackord med många toner

Hur spelas egentligen ackord där det ingår fem eller fler toner?

Pianon eller flygel? Priser och mått

Översikt över pianon och flyglar med bland annat prisjämförelser.

Pianon och andra liknande instrument

Översikt över klaverinstrument och andra instrument som är besläktat med pianot.

Piano ökar i popularitet kontra gitarr

Så här har trenden varit sedan 2004 vad gäller sökningar på nätet för olika instrument.

Musikhistoria

En genomgång av äldre musikhistoria.

Bilder

Bilder med pianomotiv.