Pianoackord introduktion

Ackord betyder ´samklang´, vilket innebär att flera toner spelas ihop samtidigt. Tryck ner tre valfria tangenter på pianot och du spelar ett ackord, en treklang. Det finns otaliga ackord, vad vi därför ska göra nu är att skaffa oss en överblick över dessa. Vi börjar så klart med de enklaste och vanligaste för att sedan röra oss vidare bland denna uppsjö av pianoackord.

För att du ytterligare ska förstå vad ett ackord egentligen är börjar vi med ett exempel. Låt oss titta på ett vanligt C-ackord i dur. Detta ackord ser ut så här:

c-ackord

Som vi kan se av diagrammet består ett C-ackord av tonerna C, E samt G. Med rätt spelteknik använder du lillfinger, långfinger, tumme (vänstra handen) eller tumme, långfinger, lillfinger (högra handen). På bilderna nedan illustreras rätt spelteknik till vänster och fel spelteknik till höger.

hand spelar ackord

Det finns som sagt många kategorier av ackord. En första indelning brukar göras mellan dur och moll. Om man enbart betraktar den hörbara skillnaden mellan dessa tenderar dur låta något glatt medan moll har en mer sorgsen ljudkaraktär.

Vanliga dur- och mollackord spelas normalt med tre fingrar. Det finns också ackord för fyra fingrar, fyrklanger. Vad som tillkommer de vanliga ackorden när fler toner läggs till är så kallade färgningar. Dessa färgningar skapar ytterligare karaktär åt ljudet (Se även omvända ackord). Jämför till exempel C-ackordet (diagrammet ovan) med detta ackord:

cmaj7-ackord

Detta ackord Cmaj7 (C, E, G, B) används inom många musikstilar, men kanske associerar du ljudet till någon specifik stil – vemodiga ballader eller jazz?

Pröva sedan följande ackord:

c7-ackord

Beteckningen för detta ackord är C7 (C, E, G, Bb) och om du tyckte det lät lite blues över det är du rätt ute, ackordet används ofta inom just denna musikstil.

Som du märker är ackord viktiga för stämningen, eller harmoniken, i ett musikstycke. Man brukar skilja mellan harmonik och melodi (se harmonilära för fördjupning). Eftersom ett piano är ett utmärkt soloinstrument kan du spela både harmonik och melodi. Detta gör du vanligtvis genom att spela harmoniken med vänster hand och melodin med höger hand.
Ackord för tre fingrar