Att lära sig ett stycke utantill

piano närbildDet kan vara frustrerande att försöka lära sig ett helt pianostycke utantill. Det kräver ofta mycket tid och när du väl lärt dig stycket kan det försvinna ur minnet om du inte repeterar det med jämna mellanrum. Här kommer några tips som kan underlätta för dig som vill lära dig hela stycken.

Strukturen är ofta symmetrisk

Det är alltid enklare att lära sig sådant som är symmetriskt än asymmetriskt. Till exempel lär du till snabbare sifferföljden 335544 än 354353.

Det finns några vanligar strukturer som återkommer i musikstycken. Ett sådant är AABA. AABA innebär i detta sammanhang att stycket är indelat i fyra delar varav första, andra och sista är likadana (eller i stort sett) medan det tredje skiljer sig åt. Du behöver alltså i stort sett bara lära dig två olika delar (A och B), och veta i vilken ordning dessa ska spelas.

Ett exempel som visar detta är Beethovens kända ”Ode to Joy”.

noter som visar på struktur

För att belysa AABA-strukturen har noterna delats upp på fyra rader och du kan själv se att det egentligen bara handlar om två olika delar (med mindre avvikelser) i stycket som du måste lära dig.

Lär dig stycket bit för bit

Som just nämnts kan du analysera styckets struktur och därmed reducera informationsmängden. När det gäller längre stycken behöver du utöver detta eventuellt dela upp stycket i fler delar, vilka du lär dig åtskilda. Att arbeta in ett helt nytt stycke i minnet på en gång är näst intill omöjligt.

Lyssna noggrant på hur stycket spelas

Om du känner till hur stycket du ska lära dig låter i detalj kommer du ha stor fördel när du själv försöker lära dig det. Du kommer lära dig något som ljudmässigt redan är bekant för dig.

Försök att inte titta på notpapperet mer än nödvändigt

Om du ständigt kastar en blick på noterna när du kommer av dig blir du beroende av denna hjälp i stället för att du försöker få ditt öra att vägleda dig. Om du inte minns fortsättningen försök att pröva dig fram på pianot i stället för att direkt titta på vad noterna säger. På så sätt skapar du ett auditivt minne av ljud som kompletterar det visuella minne du får av noterna.