Pianots tangenter och toner

Ett piano har 88 tangenter (keyboards brukar ha färre) vilket utgör vad som brukar benämnas klaviaturen.

klaviatur 1

Som du kan utläsa av bilden är tangenterna på ett piano symmetriskt ordnade i form av tolv - sju vita och fem svarta - tangenter som upprepas efter varandra, förutom smärre undantag som bryter av mot mönstret längst till vänster och till höger. Dessa toner kan också delas in i oktaver. Avståndet från C till nästa C kallas en oktav och en oktav innehåller åtta hela tonsteg (läs vidare: intervaller).

klaviatur 2

Som bilden visar finns det sju fulla oktaver på ett piano. När man spelar ett stycke håller man sig dock ofta inom sådär tre-fyra oktaver i klaviaturens mittparti. När du sitter vid pianot är det bra om du placerar dig rakt framför, eller något till höger om, det "mitten-c" som finns utmärkt på bilden ovan. (Det finns annars ingen bestämd "utgångsställning" för fingrarna eftersom de måste kunna förflytta sig i sidled och helt beroende på vad som ska spelas, se vidare spelteknik.)

pianots tangenter

Nästa bild visar de tolv toner som kan spelas på pianot. Dessa tangenter upprepas sedan i samma mönster över klaviaturen. Det betyder att så fort du lärt dig placeringen av dessa tolv toner känner du till varje tangent över hela pianots klaviatur.

De svarta tangenterna namnges ibland också som ciss, diss, fiss, giss och aiss eller dess, ess, gess, ass, bess. Varför det är ett snedstreck mellan vissa av tonernas beteckningar beror på att C♯ och D♭ exempelvis är samma ton, men växlar mellan dessa beteckningar beroende på vilken tonart som spelas. Detta kan verka lite krångligt i början, det viktigaste är att du själv vet att ciss är detsamma som C♯ och dess är detsamma som D♭. Det räcker egentligen att du använder ordet ciss eller beteckning C# och så vidare, men för att du ska få full insyn kommer här en lista över toner med samtliga termer och beteckningar:

C♯ - ciss
D♭- dess
D♯ - diss
E♭- ess
F♯ - fiss
G♭- gess
G♯ - giss
A♭ - ass
A♯ - aiss
B♭ - bess

De tecken som visas efter bokstäverna heter korsförtecken (#) och b-förtecken (b). Tecknet # som ser ut som en fyrkant betyder att tonen ska höjas ett halvt steg. Om vi säger att du ska spela på en vit tangent där tonen C är och det står C# i spelanvisningarna ska du i stället spela på den svarta tangenten som är precis höger om den vita C-tangenten. När tecknet b visas gäller tvärtom, tonen ska alltså sänkas ett halvt steg. För att göra det enkelt kan du tänka att när det står en bokstav med # eller b efter sig är det alltid en svart tangent som ska spelas.

Nu känner du till några av de teoretiska grunderna för pianospel. Vill du fortsätta läsa kan du klicka på länken nedan och ta del av två lektioner i notläsning.

Hur man läser noter