Pianoackord för tre fingrar

Pianoackorden för tre fingrar är de första ackord du bör lära dig. Om du kan dessa blir det sedan enklare att införliva ackord för fyra fingrar i ditt spelande. Du kommer få se en översikt över dur- och mollackord samt dim- och augackord (klicka på länkarna nedan). Eftersom det sammanlagt finns tolv olika toner (C, ciss, D, diss, E, F, fiss, G, giss, A, aiss, B) finns det även tolv olika ackord i en och samma kategori. C-dur till och med B-dur, C-moll till och med B-moll etcetera. Dock betecknas C-dur enbart med ett C och ett C-moll betecknas med Cm. Dimackorden (diminished på engelska) och augackorden (augmented på engelska) är relativt ovanliga och därmed mindre viktiga att lära sig än dur och moll.

Översikt över ackord till piano

Ackord för fyra fingrar
Du hittar mer ackord på Pianoackord.se

När det gäller ciss, diss, fiss, giss och aiss kan dessa ackord också skrivas med ett korsförtecken eller ett b-förtecken efter bokstaven för ackordet, till exempel C♯ eller D♭ i stället för ciss. Dessa förtecken kommer för enkelhetens skull användas framöver. Vidare används ibland H (för tonen efter A) i stället för B i Sverige och några till länder, men det blir allt vanligare med den internationella beteckning B, vilket också används på denna sida.

Samlingsbild

Nedan är de vanligaste pianoackorden samlade i en collagebild.
collage av pianoackord diagram
Till vänster är durackorden och till höger mollackorden. På bilderna ingår inte hela klaviaturen (det hade blivit onödigt breda bilder) utan bara ett utsnitt – det finns inget absolut rätt eller fel när det gäller var du spelar ackordet, men det låter ofta bäst någonstans i mitten.