Pedalerna på ett piano

Ett piano har två eller tre stycken fotpedaler och dessa påverkar alla ljudet på ett eller annat sätt. De pedaler som återfinns på ett piano eller en flygel kallas ibland efter sina italienska namn:

Una corda – placerad längst till vänster av pedalerna och genom att trycka ner denna gör du tonen svagare.
Forte – är placerad längst till höger och med denna nedtryckt kommer tonernas klang vara längre. Man använder ofta det engelska ”sustain” om detta och därför brukar denna pedal kallas ”sustainpedalen”.
Sostenuto – medfinns i mitten då det ingår tre pedaler och denna pedal liknar fortepedalen då extra sustain ges, fast skillnaden är att sustain endast ges till den eller de toner som just spelas.

Om du spelar ett stycke efter noter brukar det angivs då en pedal ska tryckas ner. Vanligast är att fortpedalen (”sustainpedalen”) används och detta markeras med följande symboler i notskrift:

symbol för pedal nerVid denna symbol ska pedalen tryckas ner.

symbol för pedal uppVid denna symbol ska pedalen släppas upp.

När det gäller Una corda-pedalen brukar indikationer oftast skrivas ut i text.

Una corda - denna text i notbladet markerar att pedalen ska tryckas ner.
Tre corde - denna text i notbladet markerar att pedalen ska släppas upp.

Normal teknik för fortepedalen

Fortepedalens funktion är alltså att ge sustain (dvs. att tonernas varaktighet ökar). Normalt sett pressar du ned pedalen efter du tryckt ned en tangent och släpper den igen precis innan du trycker ner nästa tangent. Idén är att låta tonerna ljuda utan tysta mellanrum. Det går förstås att uppnå detta genom ha pedalen nedtryckt hela tiden, men det leder till att alltför många toner blandas med varandra.