Pianoimprovisation - 4 enkla sätt

hand som spelar på pianotMånga önskar att de kunde improvisera vid pianot – att inte behöva tänka på noter med mera och spela bortom deras teoretiska begränsningar. Denna artikel kommer inte göra dig till en mästare på improvisation, men du kommer få några enkla tips så att du kan komma igång. För att lära sig improvisera behövs så klart träning precis som annars när det gäller att spela piano.

1. Vita tangenter

Det behöver inte vara svårare än så här: spela på dem vita tangenterna efter eget gottfinnande (och förstås med den förmåga du har att få det att låta bra, detta är något som måste få tid att utvecklas). De vita tangenterna är nämligen detsamma som durskalan i C och den som improviserar vid pianot använder sig ofta av skalor som utgångspunkt.

Tillvägagångssättet är väldigt enkelt: du börjar med fördel på tangenten C (se bild nedan med C-positioner utmärkta) och förslagsvis spelar du melodin med höger hand och harmonin/kompet med den vänstra. Du kan också alternera genom att börja på A, vilket kommer ge dig en improvisation i moll. I båda fallen spelar du enbart på de vita tangenterna, mer teori än så behövs inte!
klaviatur med utmärkt c

2. Svarta tangenter

Ja, faktiskt. Även detta är tips utan större inlärningssvårigheter. Genom att spela uteslutande på de svarta tangenterna spelar du automatiskt den pentatoniska durskalan i F# (fiss). Därför låter det bra om du börjar din improvisation på tonen F# (den första utmärkta tonen i bilden nedan).

pentatonisk skala i fiss

Att spela på de svarta tangenterna kan också få ditt piano att låta som musik från Kina. I asiatisk musik kretsar många skalor från de toner som utgör de svarta tangenterna på pianot. Allt du behöver göra för att framkalla musik med associationer till Kina och Asien är att spela på pianots svarta tangenter och särskilt kring den fjärde till femte oktaven.

3. Blues

Improvisation + blues = sant. I musikstilen blues ingår ofta inslag av improvisation. I grunden används inte sällan tre ackord och en så kallad ”bluesskala”. Du kan antingen använda samma skala över samtliga ackord eller byta samtidigt som du byter ackord.

Ett exempel är att använda ackorden C, F7 och G7 (se durackord samt septimaackord) tillsammans med en pentatonisk bluesskala i C. Det finns möjlighet att spela dessa anpassade pentatoniska skalor i både dur och moll, men detta är ingen du behöver tänka på nämnvärt eftersom det kommer låta bra i båda fallen.

4. Jazz

Improvisation + jazz = sant igen. Jazz är antagligen musikstilen framför andra när vi pratar improvisation. Det är dock lite svårare att komma igång med jazz och få det att låta bra än vad brukar vara fallet för blues.

En slipad jazzpianist har många ackord och skalor i sin arsenal, inklusive en del som förmodligen är okända för nybörjare. Men för att du ska börja någonstans är ett tips att lära dig ackordföljden Dm7 – Gm7 – C7 över vilken du kan spela en vanlig C durskala.

En annan ackordföljd som du kan använda för improvisation i jazz är Dm7 – G7 – Cmaj7 (iim7 - V7 - Imaj7) i kombination med en dorisk skala. En lite mer avancerad tillämpning är att skalan ändras för varje ackordbyte. Försök spela Dorisk D-skala över Dm7, Mixolydisk G-skala över G7 och Jonisk C-skala över Cmaj7.

En sak att känna till när det handlar om jazz är att det är vanligt med så kallade ersättningsackord. Detta är inget du måste använda dig av, men genom att ibland byta ut ett G7 mot ett G13, ett Cmaj7 mot ett Cmaj9 och så vidare kan du involvera ytterligare klangfärger.