Övningar - durskalor

Siffrorna 1-5 som finns utsatta ska indikera vilka fingrar som respektive not ska spelas med (och gäller i detta fall höger hand). Tumme = 1, pekfinger = 2, långfinger = 3, ringfinger = 4, lillfinger = 5.

Övningarna här sträcker sig över två oktaver för att du ska öva på olika slags förflyttningar. Var noga med att använda rätt fingrar och öva även med vänster hand (då gäller spegelvänd fingersättning i de flesta fall).

F skala

F skala noter

Bb skala


Bb skala noter

Eb skala


Eb skala noter

Ab skala


Ab skala noter

Db skala


Db skala noter

Gb skala


Gb skala noter

Gå tillbaka | Gå till Spelapiano.org


© www.spelapiano.org