Övningar - durskalor

Siffrorna 1-5 som finns utsatta ska indikera vilka fingrar som respektive not ska spelas med (och gäller i detta fall höger hand) Tumme = 1, pekfinger = 2, långfinger = 3, ringfinger = 4, lillfinger = 5.

Övningarna här sträcker sig över två oktaver för att du ska öva på olika slags förflyttningar. Var noga med att använda rätt fingrar och öva även med vänster hand (då gäller spegelvänd fingersättning i de flesta fall).

C skala

c skala noter

G skala


g skala noter

D skala


d skala noter

A skala


a skala noter

E skala


e skala noter

B skala


b skala noter

© www.spelapiano.org | Gå till Spelapiano.org

Gå tillbaka | Gå till Spelapiano.org


© www.spelapiano.org