Övningar med noter för två händer

C är grundackordet, C/E är ett C-ackord med E som basnot, C/G är ett C-ackord med G som basnot osv.
Här kan du träna på de vanligaste dur- och mollackorden med första och andra omvändning.


Övning med omvändningar - durackord
Börja med översta raden för höger hand och spela sen understa med vänster hand.

Notbild med ackord

Övning med omvändningar - mollackord
Börja med översta raden för höger hand och spela sen understa med vänster hand.

Notbild med ackordGå tillbaka | Gå till Spelapiano.org


© www.spelapiano.org