Övningar med noter

Siffrorna 1-5 som finns utsatta ska indikera vilka fingrar som respektive not ska spelas med. Tumme = 1, pekfinger = 2, långfinger = 3, ringfinger = 4, lillfinger = 5.

Detta gäller höger hand, men du bör också göra övningarna med vänster hand och då spegelvänt.

Övning 1
En övning som ger grundläggande teknik för handens rörelse utmed klaviaturen.

Notbild

Övning 2

En övning som ger grundläggande teknik för handens rörelse utmed klaviaturen över flera oktaver.

Notbild

Övning 3

En övning i form av en kromatisk skala som tränar kontrollen över fingrarna.

Notbild

Övning 4

En övning där du spelar med två fingrar i taget.

Notbild

Övning 5

En övning där du tränar upp de svagaste fingrarna.

Notbild

Övning 6

En övning som visar hur du kan använda basövergångar i en melodi.

6

Gå tillbaka | Gå till Spelapiano.org


© www.spelapiano.org